SUPER POLISA GNIEZNO, Grunwaldzka 4 62-200 Gniezno

Ubezpieczenia OC / AC

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany go ubezpieczyć. Polisa samochodowa jest rodzajem umowy zawieranym pomiędzy posiadaczem pojazdu, a firmą ubezpieczeniową. W jej ramach, w przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku samochodowego, ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie i pokryć koszty związane z naprawianiem szkód. Ubezpieczenie samochodu może być obowiązkowe lub dobrowolne (nieobligatoryjne). Obowiązkową polisę samochodu (OC) musi posiadać każdy pojazd, natomiast poza nim istnieje także wiele rodzajów zabezpieczeń dodatkowych. Wśród nich wymienić można AC – autocasco, assistance bądź polistę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC wyniknął z przekonania o konieczności okazania wsparcia osobom, które poniosły szkody w wyniku kolizji spowodowanych przez innych uczestników ruchu drogowego. Każdy sprawca wypadku jest zobowiązany do pokrycia powstałych wskutek nieszczęśliwego wydarzenia strat. Posiadanie polisy OC jest o tyle dogodne, że z kierowcy spada ciężar obowiązku pokrywania kosztów z własnej kieszeni. Wymagana kwota pokrywana zostaje przez ubezpieczyciela, który w imieniu kierowcy wypłaca poszkodowanym rekompensatę.

Każdy posiadacz OC w ramach podstawowego pakietu korzysta z ochrony na wypadek szkód, które wyrządzi osobom trzecim. Pakiet ten można jednak rozbudować o dodatkowe elementy, które mogą sprawować znacznie szerszą opiekę. Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup autocasco – AC. Jest ono dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu, którym można objąć zarówno pojazd jak i jego wyposażenie. Polisa AC jest o tyle dogodna, że swoim zakresem obejmuje zarówno ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu z winy osoby ubezpieczającej, ale także chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstałe szkody. Przykładowo, gdy dojdzie do kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym także wypadków z udziałem zwierząt), kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem, pożaru lub wybuchu, niekorzystnych działań związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, huragany, opady gradu) bądź w przypadku dokonania lub usiłowania kradzieży.

Ubezpieczenie OC i AC można także rozbudować o dodatkowe elementy, jakimi są assistance, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrona szyb opon, bagażu, czy kluczyków.

Assistance jest produktem bardzo przydatnym, gdy dużo podróżujemy. Zapewnia nam ono pomoc w przypadku nieprzyjemnych zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się na drodze. W ramach tej polisy możemy liczyć na pomoc, gdy samochód nam się popsuje, skończy się nam paliwo czy przebije opona. Mamy wtedy możliwość zadzwonienia do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego i wezwania fachowców, którzy naprawią usterkę i ewentualnie odholują zepsuty pojazd.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest kolejnym rozszerzeniem OC i AC. Zapewni ono ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy pojazdu jak i pasażerów. W ramach tej polisy poszkodowany otrzyma zwrot kosztów leczenia, a w przypadku śmierci, jego rodzina może liczyć na rekompensatę pieniężną. Produkt ten obejmuje następstwa nie tylko samej jazdy, ale także zdarzenia, które miały miejsce w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem do niego oraz wysiadaniem, podczas załadunku i wyładunku, zatrzymania, postoju czy pobierania paliwa.

Jak widać, na rynku istnieje bardzo wiele produktów ubezpieczeniowych. Także oferta różnych ubezpieczycieli różni się zarówno zakresem jak i ceną. W celu dogodnego dobrania idealnego dla Państwa produktu oraz doradztwa w zakresie zniżek, zapraszamy do skontaktowania się z nami lub odwiedzenia naszej placówki. Odpowiemy na wszystkie pytania i dołożymy wszelkich starań, by zaspokoić wszystkie Państwa potrzeby.